Bisedat në WhatsApp, mund të përdoren si provë në gjyq? Bisedat WhatsApp, mund të përdoren si provë në gjyq? Sa herë ia kemi bërë vetes këtë pyetje? Në rastin tonë, pala kundërshtare kërkonte sekuestrimin gjyqësor të një makine duke iu drejtuar Gjykatës së Vercelli-t. Në veçanti, ankuesi pretendonte se i kishte shitur makinën në fjalë…

Shtetësia italiane: cilat janë kërkesat dhe kushtet? Termi “shtetësi” tregon një lidhje ndërmjet individit dhe shtetit, status të cilit sistemi juridik i njeh mundësinë për të ushtruar plotësisht të drejtat civile, politike dhe sociale. Shtetësia italiane rregullohet nga ligji i 5 shkurtit 1992, nr. 91 (si dhe rregulloret e përshtatjes, Dekreti i Presidentit nr. 12…

Dekreti i flukseve 2021: 69,700 pranime në Itali për punëtorë jashtë BE-së. Datat e shkallëzuara për dërgimin e aplikacioneve me një afat kohor deri më 17 mars 2022 dhe hyrja në procedurën me kredencialet SPID (kliko këtu për të mësuar se si bëhet SPID) Është 69,700 quota maksimale e punëtorëve vartës për vëndet jashtë BE-së,…

Si të sillemi në rast aksidenti rrugor në Itali Në rast aksidenti, është mirë që të dini detyrat dhe të drejtat tuaja si dhe çfarë duhet të bëni për të marrë kompensimin e duhur. Nëse jeni i përfshirë ose jeni dëshmitar i një aksidenti rrugor me lëndime personash, gjëja e parë që duhet të bëni…