Dekreti i Flukseve, 450 mijë kuota hyrjeje për periudhën 2023-2025.   Dekreti i Flukseve i Presidentit të Këshillit të Ministrave i datës 27 shtator 2023, i titulluar “Planifikimi i flukseve të hyrjes legale në Itali për punëtorët e huaj për periudhën trevjeçare 2023-2025”, është publikuar dje në Fletoren Zyrtare. Ky Dekret përmban dhe parashikon kriteret…

Inovacionet kryesore të Reformës së Kodit Rrugor në 2023: çfarë ndryshon dhe çfarë duhet të dini? Gjatë konferencës së shtypit më 27 qershor 2023, u njoftua miratimi nga Këshilli i Ministrave i një projektligj që synon të sjellë ndryshime të rëndësishme në Kodin Rrugor italian. Kjo reformë është projektuar me qëllim përmirësimin e sigurisë rrugore….

Punësimi i punëtorëve klandestinë: që punëdhënësi të dënohet, duhet prova e plotë e punësimit efektiv të punëtorit të parregullt. Gjykata e Milanos, duke gjykuar një të pandehur që akuzohej për krimin e dënuar nga neni 22, paragrafi 12, TUI, identifikon elementët përbërës të çështjes. Le të shohim çfarë parashikon art. 22, paragrafi 12, TUI më…

Shtetësia italiane: cilat janë kërkesat dhe kushtet? Termi “shtetësi” tregon një lidhje ndërmjet individit dhe shtetit, status të cilit sistemi juridik i njeh mundësinë për të ushtruar plotësisht të drejtat civile, politike dhe sociale. Shtetësia italiane rregullohet nga ligji i 5 shkurtit 1992, nr. 91 (si dhe rregulloret e përshtatjes, Dekreti i Presidentit nr. 12…

Dekreti i flukseve 2021: 69,700 pranime në Itali për punëtorë jashtë BE-së. Datat e shkallëzuara për dërgimin e aplikacioneve me një afat kohor deri më 17 mars 2022 dhe hyrja në procedurën me kredencialet SPID (kliko këtu për të mësuar se si bëhet SPID) Është 69,700 quota maksimale e punëtorëve vartës për vëndet jashtë BE-së,…