Studio Ligjore EM IURIS e Avv.Elierta Myftari Milano, Itali. Avokat Shqiptar Itali
Avokat Shqiptar Penal, Avokat shqiptar Milano, Avokat Shqiptar Aksidente

Studio Ligjore EM IURIS e Avv.Elierta Myftari Milano, Itali. Avokat Shqiptar Itali
Avokat Shqiptar Penalist, Avokat shqiptar Milano, Avokat Shqiptar Aksidente

Asgjë nuk është e pamundur nëse është e mbështetur në një vullnet të hekurt dhe në angazhimin e përditshem ndaj punës që dashuron

Kjo është filozofia që më ka udhëhequr dhe që do të më shoqëroje gjithmonë përgjate rrugës së ndërmarrë për rritjen time profesionale.

Falë këtij parimi, jam avokati i sotëm. Kam mësuar të jap maksimumin në mbrojtjen e klientit dhe në kërkimin e drejtësisë pasi jam e bindur që, sic thoshte Seneca,

fati nuk ekziston: ekziston vetëm momenti kur talenti takon rastin”.

Asgjë nuk është e pamundur nëse është e mbështetur në një vullnet të hekurt dhe në angazhimin e përditshëm ndaj punës që dashuron

Kjo është filozofia që më ka udhëhequr dhe që do të më shoqërojë gjithmonë përgjatë rrugës së ndërmarrë për rritjen time profesionale.

Falë këtij parimi, jam avokati i sotëm. Kam mësuar të jap maksimumin në mbrojtjen e klientit dhe në kërkimin e drejtësisë pasi jam e bindur që, siç thoshte Seneca,

fati nuk ekziston: ekziston vetëm momenti kur talenti takon rastin”.

EM IURIS

Shërbimet

Avvocato permesso di soggiorno Milano Avvocato immigrazione Avvocato stranieri Milano Avvocato penale Milano Avvocato incidente Milano Avvocato lavoro milano Avvocato denuncia lavoro Avvocato risarcimento danni Milano Avvocato separazione divorzio economico Avvocato arresti domiciliari Studio Legale EM-LEX di Avv.Elierta Myftari a Milano, Avvocato Albanese Italia, Avvocato Albanese Milano, Studio Legale Milano, Avvocato immigrazione Milano Studio Ligjore EM-LEX e Avv.Elierta Myftari Milano, Itali. Avokat Shqiptar Itali, Avokat Shqiptar Dokumenta, Avokat shqiptar Milano, Studio Ligjore Milano,

 • Krimet kundër personit
 • Krimet kundër pronës dhe kapitalit
 • Krimet kundër administrimit te drejtësisë
 • Krimet kundër rendit dhe sigurisë publike
 • Krimet seksuale
 • Krime financiare
 • Përgjegjësi mjeksore

Avvocato permesso di soggiorno Milano Avvocato immigrazione Avvocato stranieri Milano Avvocato penale Milano Avvocato incidente Milano Avvocato lavoro milano Avvocato denuncia lavoro Avvocato risarcimento danni Milano Avvocato separazione divorzio economico Avvocato arresti domiciliari Studio Legale EM-LEX di Avv.Elierta Myftari a Milano, Avvocato Albanese Italia, Avvocato Albanese Milano, Studio Legale Milano, Avvocato immigrazione Milano Studio Ligjore EM-LEX e Avv.Elierta Myftari Milano, Itali. Avokat Shqiptar Itali, Avokat Shqiptar Dokumenta, Avokat shqiptar Milano, Studio Ligjore Milano,

 • Mbledhje borxhi
 • Mbrojtja e konsumatorit në probleme kontratash
 • Procedime për nxjerrje nga shtëpia
 • Përgjegjësi civile kontraktuale dhe jokontraktuale
 • Ceshtje per dëmshpërblim (në fushën e sigurimeve dhe atë mjekësore)

Avvocato permesso di soggiorno Milano Avvocato immigrazione Avvocato stranieri Milano Avvocato penale Milano Avvocato incidente Milano Avvocato lavoro milano Avvocato denuncia lavoro Avvocato risarcimento danni Milano Avvocato separazione divorzio economico Avvocato arresti domiciliari Studio Legale EM-LEX di Avv.Elierta Myftari a Milano, Avvocato Albanese Italia, Avvocato Albanese Milano, Studio Legale Milano, Avvocato immigrazione Milano Studio Ligjore EM-LEX e Avv.Elierta Myftari Milano, Itali. Avokat Shqiptar Itali, Avokat Shqiptar Dokumenta, Avokat shqiptar Milano, Studio Ligjore Milano,

 • Asistencë dhe konsulencë në praktikat e nënshtetësisë
 • Asistencë dhe konsulencë në praktikat për bashkim dhe unitet familjar
 • Asistencë dhe konsulencë në të drejtën e azilit, te mbrojtjes ndërkombetare dhe humanitare
 • Asistencë dhe konsulencë në praktikat e marrjes dhe rinovimit të lejeqëndrimit

Avvocato permesso di soggiorno Milano Avvocato immigrazione Avvocato stranieri Milano Avvocato penale Milano Avvocato incidente Milano Avvocato lavoro milano Avvocato denuncia lavoro Avvocato risarcimento danni Milano Avvocato separazione divorzio economico Avvocato arresti domiciliari Studio Legale EM-LEX di Avv.Elierta Myftari a Milano, Avvocato Albanese Italia, Avvocato Albanese Milano, Studio Legale Milano, Avvocato immigrazione Milano Studio Ligjore EM-LEX e Avv.Elierta Myftari Milano, Itali. Avokat Shqiptar Itali, Avokat Shqiptar Dokumenta, Avokat shqiptar Milano, Studio Ligjore Milano,

 • Gjyqe për ndarje dhe divorc
 • Padi për modifikimin e kushteve të ndarjes dhe divorcit
 • Gjyqe për kujdestarinë e të miturve
 • Mbrojtje e të drejtave të të miturve

Avvocato permesso di soggiorno Milano Avvocato immigrazione Avvocato stranieri Milano Avvocato penale Milano Avvocato incidente Milano Avvocato lavoro milano Avvocato denuncia lavoro Avvocato risarcimento danni Milano Avvocato separazione divorzio economico Avvocato arresti domiciliari Studio Legale EM-LEX di Avv.Elierta Myftari a Milano, Avvocato Albanese Italia, Avvocato Albanese Milano, Studio Legale Milano, Avvocato immigrazione Milano Studio Ligjore EM-LEX e Avv.Elierta Myftari Milano, Itali. Avokat Shqiptar Itali, Avokat Shqiptar Dokumenta, Avokat shqiptar Milano, Studio Ligjore Milano,

 • Mbrojtje e të drejtave të punëtorit
 • Padi për kundërshtimin e pushimit nga puna
 • Padi për njohjen e marredhënies së punës
 • Padi për pagimin e pagave dhe të diferencave të pagës

Avvocato permesso di soggiorno Milano Avvocato immigrazione Avvocato stranieri Milano Avvocato penale Milano Avvocato incidente Milano Avvocato lavoro milano Avvocato denuncia lavoro Avvocato risarcimento danni Milano Avvocato separazione divorzio economico Avvocato arresti domiciliari Studio Legale EM-LEX di Avv.Elierta Myftari a Milano, Avvocato Albanese Italia, Avvocato Albanese Milano, Studio Legale Milano, Avvocato immigrazione Milano Studio Ligjore EM-LEX e Avv.Elierta Myftari Milano, Itali. Avokat Shqiptar Itali, Avokat Shqiptar Dokumenta, Avokat shqiptar Milano, Studio Ligjore Milano,

 • Asistencë dhe konsulencë për ndërmarrje, shoqëri dhe shoqata
 • Asistencë dhe konsulencë për nënshkrime marrëveshjesh, kontratash dhe aktkrijimesh
 • Asistencë dhe konsulencë në fushën bankare
 • Asistencë dhe konsulencë në procedurat e falimentimit

Blog

Studio Ligjore EM IURISe Avv.Elierta Myftari Milano, Itali. Avokat Shqiptar Itali
Avokat Shqiptar Dokumenta, Avokat shqiptar Milano, Studio Ligjore Milano

Studio Ligjore EM IURIS e Avv.Elierta Myftari Milano, Itali. Avokat Shqiptar Itali
Avokat Shqiptar Dokumenta, Avokat shqiptar Milano, Studio Ligjore Milano