Studio EM IURIS ofron konsulencë dhe asistencë në fusha të ndryshme të drejtësisë.

 • Krimet kundër personit
 • Krimet kundër pronës dhe kapitalit
 • Krimet kundër administrimit te drejtësisë
 • Krimet kundër rendit dhe sigurisë publike
 • Krimet seksuale
 • Krime financiare
 • Përgjegjësi mjeksore

 • Rekuperim borxhi
 • Mbrojtja e konsumatorit në probleme kontratash
 • Procedime për nxjerrje nga shtëpia
 • Përgjegjësi civile kontraktuale dhe jokontraktuale
 • Cështje per dëmshpërblim (në fushën e sigurimeve dhe atë mjekësore)

 • Asistencë dhe konsulencë në praktikat e nënshtetësisë
 • Asistencë dhe konsulencë në praktikat për bashkim dhe unitet familjar
 • Asistencë dhe konsulencë në të drejtën e azilit, të mbrojtjes ndërkombetare dhe humanitare
 • Asistencë dhe konsulencë në praktikat e marrjes dhe rinovimit të lejeqëndrimit

 • Gjyqe për ndarje dhe divorc
 • Padi për modifikimin e kushteve të ndarjes dhe divorcit
 • Gjyqe për kujdestarinë dhe mbajtjen e të miturve
 • Mbrojtje e të drejtave të femijëve

 • Mbrojtje e të drejtave të punëtorit
 • Padi për kundërshtimin e pushimit nga puna
 • Padi për njohjen e marredhënies së punës
 • Padi për pagimin e pagave dhe të diferencave të pagës

 • Asistencë dhe konsulencë për ndërmarrje, shoqëri dhe shoqata
 • Asistencë dhe konsulencë për nënshkrime marrëveshjesh, kontratash dhe akt-krijimesh
 • Asistencë dhe konsulencë në fushën bankare
 • Asistencë dhe konsulencë në procedurat e falimentimit