DECRETO FLUSSI 2022 2023

🇮🇹 🇦🇱 DECRETO FLUSSI 2022

🔎 È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO FLUSSI 2022. Dal 27 marzo 2023 sarà possibile presentare le domande che, per quest’anno, saranno 82.705 unità, di cui 44.000 riservate ai settori agricolo e turistico-alberghiero, per lavoro stagionale. La restante parte, è dedicata ai settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale, per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo. Nel totale delle quote fanno parte anche le varie conversioni e quote riservate a paesi che hanno accordi di cooperazione con l’ Italia.

📢 Scrivete nei commenti le vostre domande o eventuali dubbi. Nei prossimi giorni saranno pubblicate maggiori informazioni.

 

🔎Fletoren Zyrtare është publikuar DECRETO FLUSSI 2022. Mund te aplikohet duke filluar nga data 27 mars 2023. Për këtë vit do të jenë gjithsej 82.705 kuota, nga të cilat 44.000 të rezervuara për sektorin bujqësor dhe turistik-hotelier, për punë sezonale. Pjesa e mbetur i dedikohet sektorëve të transportit rrugor për llogari të të tretëve, ndërtimit, turistik-hotelier, mekanikës, telekomunikacionit, ushqimit dhe ndërtimit të anijeve, për punë josezonale ose për vetëpunësim. Në totalin e kuotave bëjnë pjesë edhe konvertimet apo marrëveshjet e ndryshme të bashkëpunimit ndërmjet Italisë dhe vendeve të tjera.

📢 Shkruani pyetjet apo dyshimet tuaja në komente. Më shumë informacione do të publikohen në ditët në vijim.