PDS e trapianto per Aria

Të arrish që ky fëmijë më në fund do të jetë në gjendje t’i nënshtrohet transplantit dhe kurave  që i nevojiten, nuk ka çmim dhe më bën të lumtur dhe krenare për punën që bëj.

Më poshtë artikulli për Albania News, që falenderoj për botimin.

Pas një pritje burokratike shumë të gjatë, gjykata e të miturve në Perugia më në fund autorizoi Aria e vogël (që vuan nga sindroma Diamond-Blackfan) dhe nënën e saj të qëndrojnë në Itali, në mënyrë që fëmija të mund t’i nënshtrohet ndërhyrjes. Në dëm të qartësisë dhe mirësisë së ligjit në fjalë, burokracia dhe vonesat e saj të njohura për fat të keq, jo gjithmonë lejojnë një zbatim të lehtë të mbrojtjeve të parashikuara në favor të të miturve dhe familjeve të tyre. Kjo është, të paktën, ajo që ndodhi në rastin e Arias së vogël (për të cilën kishim folur tashmë disa javë më parë) dhe nënës së saj që ishte në pritje të një përgjigje nga Gjykata prej rreth një viti e gjysëm.

Çfarë parashikon ligji:

Autorizimi për të qëndruar në Itali, në përputhje me ART. 31 DEL D. LGS 286/1998 (T.U. IMMIGRAZIONE)

Neni. 31 i Tekstit Unik të Rregullave të Emigracionit, në paragrafin e tij të tretë parashikon se “Gjykata për të Mitur, për arsye serioze të lidhura me zhvillimin psikofizik dhe duke marrë parasysh moshën dhe kushtet shëndetësore të të miturit që është në territorin italian, mund të autorizojë hyrjen ose qëndrimin e anëtarit të familjes, për një periudhë të caktuar kohore, gjithashtu në shmangie të dispozitave të tjera të këtij ligji. Autorizimi revokohet kur pushojnë arsyet serioze që justifikuan lejimin e tij ose për aktivitetet e anëtarit të familjes, të papajtueshme me nevojat e të miturit ose me qëndrimin në Itali. Masat i komunikohen përfaqësimit diplomatik ose konsullor dhe kuestorit për përmbushjen e kompetencës së tyre përkatëse ”.

Sëmundja e vogëlushes Aria

Fëmija, që vuante nga anemia e rëndë  (e quajtur Diamond-Blackfan), në mënyrë periodike nën mbikëqyrjen mjekësore dhe vazhdimisht duke ju nënshtruar transfuzioneve të gjakut, ishte në listën e pritjes për të kryer një transplant të palcës në spitalin Bambino Gesù në Romë.

Ankesa e paraqitur nga prindërit në Gjykatën e të Miturve të Perugia për të marrë një leje qëndrimi që ti lejonte Arias  ti nënshtrohej ndërhyrjes dhe nëna e saj të ishte në gjendje ta shoqëronte në këtë rrugë të vështirë, ishte në pritje që nga shkurti i vitit 2018 dhe për fat të keq nuk ka marrë një vendim nga gjyqtarët.

Falë përhapjes së madhe që mori historia e saj në rrjetet sociale dhe në faqen tonë, shumë njerëz kanë dhënë kontributin e tyre i cili ka qenë i domosdoshëm për Arian dhe familjen e saj. Avokatja Elierta Myftari e Dhomës së Avokatëve të Milanos u bashkua gjithashtu, e cila, pa pagesë dhe me disponibilitetin më të madh, i ofroi ndihmën juridike familjes.

Në veçanti, duke patur parasysh që kushtet shëndetësore të Arias nuk lejonin pritje të mëtejshme, e emëruar nga nëna e fëmijës si avokate mbrojtëse në procedurën në pritje, avokatja Elierta Myftari paraqiti një kërkesë në Gjykatën e të Miturve të Perugia përmes së cilës kërkoi një urdhër pranimi urgjent të çështjes.

Pas vetëm (të themi) tre javë nga kërkesa, me dekretin nr. 860/2019, i lëshuar më 6 qershor dhe i depozituar më 12 qershor 2019, Gjykata e të Miturve në Perugia më në fund ka autorizuar vajzën e vogël dhe nënën e saj që të qëndrojnë në territorin e shtetit italian, në mënyrë që fëmija të mund t’i nënshtrohet ndërhyrjes dhe të mund të marrë edhe trajtimet e nevojshme pasardhëse, thelbësore për shërimin e saj.

Por lajmi i mirë nuk ndalet këtu. Në fakt, mësuam se Spitali Bambino Gesù në Romë arriti të gjejë një dhurues të palcës, e pajtueshme me atë të Arias dhe, sipas të gjitha gjasave, ditët e para të korrikut,  do t’i nënshtrohet një transplanti.

Kjo histori na mëson se të bërit rrjet, veçanërisht për një cështje të drejtë, ndihmon, dhe që njerëzit e largët mund të qëndrojnë pranë njëri-tjetrit dhe të ndihmojnë në shumë mënyra të bukura.

Ju ftoj të merrni pjesë me një ndihmë edhe simbolike në mbledhjen e fondeve për Aria e vogël në GoFundMe