LAJMËRIM: Shtyrja e afatit të kërkesave për “sanatoria”  Me vendim të Këshillit të Ministrave të datës 15.06.2020, është shtyrë nga 15 korriku në 15 gusht 2020 afati i aplikimit për “sanatoria” ose   legalizimin e të huajve në territorin italian në bazë të nenit 103 të dekret ligjit 19 maj 2020, n. 34.  Nëse nuk jeni të informuar…

U publikuan sot ne Gazzetta Ufficiale sqarimet e shumepritura nga ministrite e interesuara nga procedura e “amnistisë” per te huajt (sanatoria). ⏳ Konfirmohen datat e meparshme per kerkesat qe do te mund te paraqiten nga ora 07:00 e 1 qershorit deri ne oren 22:00 te 15 korrikut 2020. ? Aktualisht, kostoja qe duhet te paguaje punedhenesi per…