🇦🇱 Ndërhyrja ime mbi marrëveshjen 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢 – 𝐒𝐡𝐪𝐢𝐩𝐞𝐫𝐢 për emigracionin, në kanalin kombëtar 𝐀2 𝐂𝐍𝐍. 🇮🇹 Mio intervento sui recenti accordi 𝑰𝒕𝒂𝒍𝒊𝒂 – 𝑨𝒍𝒃𝒂𝒏𝒊𝒂 in materia di immigrazione sul canale nazionale albanese 𝐀2 𝐂𝐍𝐍.     Intervistë me Premium Channel/Radio Travel në Shqipëri Intervistë e Avokates shqiptare në Itali, Elierta Myftari, në RTSH Bambini affidati…

Dekreti i Flukseve, 450 mijë kuota hyrjeje për periudhën 2023-2025.   Dekreti i Flukseve i Presidentit të Këshillit të Ministrave i datës 27 shtator 2023, i titulluar “Planifikimi i flukseve të hyrjes legale në Itali për punëtorët e huaj për periudhën trevjeçare 2023-2025”, është publikuar dje në Fletoren Zyrtare. Ky Dekret përmban dhe parashikon kriteret…

Punësimi i punëtorëve klandestinë: që punëdhënësi të dënohet, duhet prova e plotë e punësimit efektiv të punëtorit të parregullt. Gjykata e Milanos, duke gjykuar një të pandehur që akuzohej për krimin e dënuar nga neni 22, paragrafi 12, TUI, identifikon elementët përbërës të çështjes. Le të shohim çfarë parashikon art. 22, paragrafi 12, TUI më…

Shtetësia italiane: cilat janë kërkesat dhe kushtet? Termi “shtetësi” tregon një lidhje ndërmjet individit dhe shtetit, status të cilit sistemi juridik i njeh mundësinë për të ushtruar plotësisht të drejtat civile, politike dhe sociale. Shtetësia italiane rregullohet nga ligji i 5 shkurtit 1992, nr. 91 (si dhe rregulloret e përshtatjes, Dekreti i Presidentit nr. 12…

Dekreti i flukseve 2021: 69,700 pranime në Itali për punëtorë jashtë BE-së. Datat e shkallëzuara për dërgimin e aplikacioneve me një afat kohor deri më 17 mars 2022 dhe hyrja në procedurën me kredencialet SPID (kliko këtu për të mësuar se si bëhet SPID) Është 69,700 quota maksimale e punëtorëve vartës për vëndet jashtë BE-së,…

Dekreti i flukseve për vitin 2020 doli sot në  Gazetën Zyrtare. Të shohim në detaje se çfarë parashikon dekreti i Presidentit të Këshillit të Ministrave i datës 7 korrik 2020. Kërkesat do të mund të bëhen me data të shkallëzuara dhe afati përfundimtar është caktuar për në 31 dhjetor 2020. Hyrja në sistem duhet të…

Draft-ligji i Këshillit të Ministrave Italian Lexojmë më poshtë pikat kryesore në lidhje me temën e emigracionit;   Art.1  (Dispozitat në fushën e lejes së qëndrimit dhe kontrollit të kufirit)   Dekretit legjislativ 25 korrik 1998, n.286, i janë bërë modifikimet e mëposhtëme: b) nenit 6, pas pikës 1, i është shtuar si në vijim: “1-bis)…

Rinovimi i pashaportës, si mund të aplikoj? Duke parë kërkesat e shumta të personave që më drejtohen për informacione në lidhje me rinovimin e pashaportës, po përpiqem të jap disa sqarime. Prej kohësh, për rinovimin e pashaportës dhe të kartës së identitetit, të gjithë qytetarët, brenda dhe jashtë Shqiperisë, duhet të prenotojnë takimin nëpërmjet portalit…

Sporteli Unik i Emigrimit është një strukturë aktive në çdo prefekturë, përgjegjëse për: Leje për punësim, me ose pa afat scadence dhe sezonale të shtetasve të huaj jo-BE që banojnë jashtë Italisë, brenda kuotave të përcaktuara nga “dekretevi i flukseve”; Leje për punësim në raste të veçanta (nenet 27, 27 bis, 27 ter dhe 27…