LAJMËRIM: Shtyrja e afatit të kërkesave për “sanatoria”  Me vendim të Këshillit të Ministrave të datës 15.06.2020, është shtyrë nga 15 korriku në 15 gusht 2020 afati i aplikimit për “sanatoria” ose   legalizimin e të huajve në territorin italian në bazë të nenit 103 të dekret ligjit 19 maj 2020, n. 34.  Nëse nuk jeni të informuar…