Punësimi i punëtorëve klandestinë: që punëdhënësi të dënohet, duhet prova e plotë e punësimit efektiv të punëtorit të parregullt. Gjykata e Milanos, duke gjykuar një të pandehur që akuzohej për krimin e dënuar nga neni 22, paragrafi 12, TUI, identifikon elementët përbërës të çështjes. Le të shohim çfarë parashikon art. 22, paragrafi 12, TUI më…