U publikuan sot ne Gazzetta Ufficiale sqarimet e shumepritura nga ministrite e interesuara nga procedura e “amnistisë” per te huajt (sanatoria). ⏳ Konfirmohen datat e meparshme per kerkesat qe do te mund te paraqiten nga ora 07:00 e 1 qershorit deri ne oren 22:00 te 15 korrikut 2020. ? Aktualisht, kostoja qe duhet te paguaje punedhenesi per…